how to design own website

TOMYSTAV s.r.o.

s námi je radost spolupracovat 

ČÍM SE ZABÝVÁME

ZEMNÍ PRÁCE

NA PŘÁNÍ A PODLE POŽADAVKŮ
- výkopové práce
- základy domů
- jámy
- bazény
- opěrné zdi
- inženýrské sítě
- skrývky ornice
- příprava HTÚ - ČTÚ
- příprava základů pod komunikace
- základové spáry

DOPRAVA

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
- převoz strojů a techniky
- odvoz a dovoz zeminy
- likvidace stavebních sutí
- dovoz štěrků různých frakcí
- dovoz písků
- dovoz recyklátu
- dovoz betonu

DEMOLICE

PROVÁDÍME POSTUPNÝM ODBOURÁVÁNÍM
- rodinné domy
- garáže
- bourání betonových ploch
- bourání asfaltových ploch
- malé průmyslové stavby
- stodoly
- likvidace odpadu na skládkách
- odvoz stavebních sutí
- vyklízení sklepů a půd

INŽENÝRING

ZAJIŠŤUJEME POVOLENÍ A VÝSTAVBU
- vodovodní přípojky
- kanalizace
- plynové přípojky
- datové kabely
- elektrické přípojky
- vyřizování záborů
- výkopové povolení
- povolení DIRO-DIR

KONTAKTUJTE NÁS!

Rádi Vám odpovíme na každý Váš dotaz

Sdílejte nás!